Thiên Đường Miền Trung 4 ngày/ 3 đêm
TDMT-01

Thiên Đường Miền Trung 4 ngày/ 3 đêm

Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Bà Nà - Cù Lao Chàm

Khởi hành Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần
Thiên Đường Miền Trung 3 ngày / 2 đêm
TDMT-02

Thiên Đường Miền Trung 3 ngày / 2 đêm

Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Cù Lao Chàm

Khởi hành Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần