Dấu Ấn Miền Trung 4 ngày/ 3 đêm
DAMT1

Dấu Ấn Miền Trung 4 ngày/ 3 đêm

Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Bà Nà - Cố Đô Huế

Khởi hành Thứ Tư và Thứ Bảy hàng tuần